Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

ePlanner (Tạo kế hoạch học tập)

 

ePlanner giúp người học tự tạo thời khóa biểu học hợp lý với sự cân bằng công việc và cuộc sống của mình, từ đó tự chủ kiểm soát việc học tập của mình để mang lại hiệu quả tối ưu. Ưu điểm của ePlanner như sau:

  • Tạo lịch và kiểm tra quá trình học tập của mình
     
  • Tập trung vào những kỹ năng bạn cần phát triển thông qua việc phân bố thời gian hợp lý trên từng bài học.
     
  • Hình thành thói quen học tập hiệu quả qua việc lên kế hoạch học tập