Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

My Course (Quản trị khóa học)

 

My course giúp người học tự chủ trong việc quản lý khóa học của mình nhằm giúp giảm tối đa thời gian và công sức trong việc thực hiện một số thủ tục trong khóa học:
 

  • My course cung cấp và cập nhật tự động cho người học tất cả những thông tin cần thiết của khóa học như: thời lượng khóa học, thời gian khóa học, giáo viên, học phí, tình trạng khóa học...
     
  • Cho phép người học tự chủ trong việc yêu cầu xin vắng mặt hoặc bảo lưu khóa học theo quy định.