Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

PFS (Phương pháp giảng dạy)

IBI độc quyền phương pháp giảng dạy tiếng Anh và kỹ năng kinh doanh online the Project Focused System (the PFS). PFS là sự chọn lọc những phương pháp nổi tiếng trên thế giới như Phương Pháp học qua dự án (the Project Based System), Phương pháp phân tích tính huống thực tế (Case Study method) và phương pháp chia sẻ và thảo luận nhóm (the Communicative Approach). 

Qua việc nghiên cứu và phân tích các điểm mạnh và yếu của 3 phương pháp trên trong việc ứng dụng vào thực tế học online, các chuyên gia IBI đã lượt bỏ những điểm yếu và đúc kết các điểm mạnh để tạo thành phương pháp PFS. 

PFS giúp phát huy tối đa năng lực học tập của người học qua việc hiểu rõ tâm lý, nhu cầu và nguyện vọng cũng như những rào cản, khó khăn học viên thường gặp trong việc học online, từ đó giúp họ đạt được hiệu quả học tập tối ưu. 

Phương pháp đặc trưng của mô hình học tiếng Anh online tại IBI

Lộ trình học theo phương pháp trên như sau: 

 

Phương pháp đặc trưng của mô hình học kỹ năng kinh doanh online tại IBI