Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

Du học Mỹ

Nước Mỹ có nền giáo dục tiên tiến và cũng là nơi có nhiều trường đại học nổi tiếng và xếp hạng cao nhất trên thế giới. Nước Mỹ cũng là cái nôi sản sinh ra rất nhiều tài năng cho thế giới.

I.  Vì sao du học Mỹ

 

Nước Mỹ có nền giáo dục tiên tiến và cũng là nơi có nhiều trường đại học nổi tiếng và xếp hạng cao nhất trên thế giới. Nước Mỹ cũng là cái nôi sản sinh ra rất nhiều tài năng cho thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Là đất nước đa dạng về văn hóa nên người Mỹ cũng được xây dựng những tính cánh giúp thành công trong kinh doanh như khả năng giao tiếp tốt, kiến thức rộng và linh hoạt.

 

II.  Hệ thống giáo dục:

 

1.  Chương trình Tiểu học và Trung học

 

Tại Hoa Kỳ, tất cả mọi trẻ em đều phải đến trường, và độ tuổi đầu đến trường do mỗi bang quy định. Thông thường, học sinh bắt đầu đến trường vào khoảng 5 đến 6 tuổi và kết thúc chương trình trung học vào lúc 18 tuổi.

 

             » Trường tiểu học: 6 năm, từ mẫu giáo đến hết lớp năm 

             » Trường trung học cơ sở: 3 năm, từ lớp sáu đến hết lớp tám 

             » Trường trung học phổ thông: 4 năm, từ lớp chín đến hết lớp mười hai

 

Các trường tiểu học và trung học đều tồn tại hai hệ thống các trường công lập và tư thục. Theo thống kê, khoảng 10% học sinh theo học tại các trường công lập, khoảng 85% theo học tại các trường tư thục và một số ít học sinh được cha mẹ tự dạy học tại nhà.

 

Các trường công lập do Chính phủ tài trợ nên học sinh theo học tại những trường này không phải trả học phí. Học sinh quốc tế tham gia chương trình giao lưu văn hoá cũng được hưởng sự ưu đãi này. Trường tư thục học phí khá cao, chất lượng giảng dạy không thua kém các trường công lập. Trang thiết bị phục vụ việc học tập và ăn ở rất tốt. Học sinh quốc tế của các trường tư thục thường ở tại ký túc xá của trường hoặc sống cùng các gia đình người Mỹ. 

 

2.  Chương trình sau phổ thông      

     

Bao gồm các trường Colleges, Universities, Schools và Institutes. Ở Mỹ, các trường có thể được gọi bởi bất kỳ cái tên nào ở trên. Tuy nhiên, các Colleges thường có xu hướng nhỏ hơn và chỉ cung cấp bằng cử nhân đại học, trong khi University thì cung cấp thêm cả các bằng sau đại học. Một “Institute” (học viện) thường tập trung vào các chương trình lấy bằng trong một nhóm các ngành có liên quan chặt chẽ với nhau, ví dụ: học viện kỹ thuật, học viện thời trang, học viện nghệ thuật và thiết kế….

 

Các trường đại học (Universities): Dạy các chương trình cử nhân 4 năm. bao gồm các trường đại học của tiểu bang (State University) hoặc đại học tư thục (Private University).

 

Trường cao đẳng (thường là các trường Cao đẳng cộng đồng): Thường cấp bằng 2 năm, gọi là Associate of Arts (A.A) hoặc Associate of Science (A.S). Các trường cao đẳng cộng đồng học phí và điều kiện nhập học thường thấp hơn so với các trường đại học 4 năm, và nhiều trường cao đẳng cộng đồng cho phép sinh viên chuyển tiếp dễ dàng hơn.

 

3.  Chương trình đại học

 

Hệ thống đại học của Mỹ được coi là một trong những hệ thống đại học tốt nhất trên thế giới, vì thế sinh viên nhiều nơi trên thế giới đều muốn được đến học ở Mỹ. Đặc điểm của giáo dục đại học Mỹ là trong chương trình đào tạo bao gồm phần giáo dục đại cương, các môn tự chọn, các môn học bắt buộc và hệ thống tín chỉ xuyên suốt trong hệ thống đào tạo. Việc áp dụng hệ thống tín chỉ trong đào tạo là một sáng kiến quan trọng cho phép sinh viên có thể chủ động và linh hoạt trong các chương trình và cơ sở đào tạo.