Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

Cho trường PTTH

Chương trình học tiếng Anh online eTeens được xây dựng giúp nhà trường và giáo viên THPT vượt qua các rào cản về quản lý hành chánh và chuyên môn nhằm giúp phát triển hiệu quả nhất khả năng tiếng Anh của học sinh.

Chương trình eTeens là sự phối hợp hài hòa giữa học tiếng Anh, quản trị học viên và việc kết nối giữa học viên với giáo viên và giữa các học viên với nhau. Sự đồng bộ này mang lại lợi tối ưu cho nhà trường, giáo viên và học viên như sau:


1.  Lợi ích về phía trường: 
 

Khi tham gia eTeens, qua việc IBI áp dụng phương pháp giảng dạy thống nhất, không những giúp các giáo viên tăng khả năng chuyên môn mà còn giúp nhà trường và giáo viên giảm tải việc xây dựng  phương pháp, bài tập…để tập trung nhiều hơn vào việc hướng dẫn, quản lý và động viên học viên học tập nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. 

 

2.  Lợi ích về phía học viên:
 

Tham gia IBI, học viên không chỉ thụ động ngồi trong một lớp đông đúc để nghe giảng những kiến thức có thể không nằm trong căn bản của mình hoặc những kiến thức quá thấp so với mình do trình độ tiếng Anh khác nhau giữa các học viên trong một lớp. eTeens giúp mọi học viên tự phát triển khả năng tiếng Anh của mình qua việc tự học kết hợp với việc hỏi giáo viên bất cứ lúc nào về những gì mình chưa hiểu, từ đó sẽ phát triển nhanh khả năng tiếng Anh mặc cho sự không đồng đều về trình độ trong một lớp.

 

3.  Lợi ích về phía giáo viên:


Giáo viên sẽ tiếp cận với kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia IBI, giảm tải việc soạn bài tập đồng thời giảm lo lắng về sự chênh lệch trình độ giữa các học viên.

 

4.  Tính kết nối:
 

Giáo viên kết nối học viên: Giáo viên kết nối với học viên qua việc tạo ra các dự án cho các nhóm học viên. Giáo viên chia sẽ tài liệu dự án và hỗ trợ học viên qua hệ thống eShares - IBI.
 

Học viên kết nối với giáo viên: Học viên đặt câu hỏi và những thắc mắc của mình trên mỗi bài học bất cứ lúc nào qua hệ thống eSubmmision.
 

Học viên kết nối với nhau: Các nhóm học viên chia sẽ các tài liệu và ý kiến về dự án của nhóm mình qua hệ thống eShares và eSocial.

 

5.  Các gói đào tạo dành cho quý nhà trường:
 

Gói tích hợp Blended  Gói tích hợp eBlended

Kết hợp hài hòa giữa chương trình tự học 24/7 eClasses + 

Giáo viên giảng dạy kỹ năng nói trực tiếp tại quý trường

Kết hợp hài hòa giữa chương trình tự học 24/7 eClasses + 

hệ thống lớp học live - eConversations

 

Quý nhà trường vui lòng liên hệ 4biz@ibi.com.vn hoặc 08 3507 3616 để được tư vấn tận tình.