Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

Giáo viên

 

1.  Đối với đào tạo tiếng Anh

IBI đảm bảo giáo viên giỏi thực hiện các khóa học. Các giáo viên chuyên môn cao tại IBI sẽ giúp các học viên phát huy tối đa tiềm năng học ngoại ngữ cũng như hoàn toàn có khả năng hiểu và giúp một học viên từ mất tự tin trong giao tiếp tiếng Anh vượt qua các rào cản để giao tiếng Anh lưu loát trong thời gian ngắn.

Để làm được điều đó, các giáo viên tại IBI phải là những “Bác sĩ ngôn ngữ" thật sự. Họ hiểu được các điểm mạnh yếu cũng như các rào cản tâm lý trong nghe nói tiếng Anh của học viên Việt Nam từ đó áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm giúp học viên phát triển tốt từ đó yêu thích môn ngoại ngữ quốc tế này.

Bên dưới là một số giáo viên điển hình:
 

Silvia buonpadre

Native/Citizen of: United Kingdom
Fields of Expertise: ESL to Children and Adults
Years of experience: More than 5 Years
Deegree: bachelor of philosophy 
Achievements: TELF, CELTA
Languages Spoken: English

Todd Frye

Native/Citizen of: United States of America
Fields of Expertise: ESL to Teenagers and Adults
Years of experience: More than 10 Years
Deegree: BA
Achievements: TELF, CELTA
Fields of Expertise: ESL/EFL
Languages Spoken: English

Jeffrey Pettigrew

Native/Citizen of: United States of America
Fields of Expertise: ESL/EFL, Elementary, ESL to
Years of experience: More than 5 Years
Education/Degrees: Bachelors of Science
Masters of Arts
Achievements: CELTA, TEFL, TEYL
 

John Tortiello

Native/Citizen of: United States of America
Fields of Expertise: ESL to Children, High School
Exceptional Student Education-Social StudiesAchievements: TELF, CELTA
Years of experience: More than 5 Years
Languages Spoken: English

Richard Messenger

Native/Citizen of: United Kingdom
Fields of Expertise: Math/Physics, High School, Curriculum Developer, University Trainer
Years of experience: More than 5 Years
Education/Degrees: Bachelor of Education
Languages Spoken: English

Larry Langley

Native/Citizen of: United States of America
Fields of Expertise: High School, University
Years of experience: More than 5 Years
Education/Degrees: BA in English Literature
M.Ed. in Education
Achievements: Teaching experience 10+ years
Languages Spoken: English

 

2.  Đối với đào tạo kỹ năng kinh doanh

Tại IBI, chúng tôi hiểu chỉ có những người tận tay thực hiện dự án chuyên môn hoặc tạo ra sản phẩm tốt mới là những người có đủ năng lực để truyền đạt kỹ năng kinh doanh cho người khác. Vì vậy, các khóa học kỹ năng kinh doanh IBI đều được thực hiện bởi các chuyên gia trong ngành, những người sẽ truyền cảm hứng học tập và sáng tạo cho đội ngũ nhân viên của bạn.