Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

Tiếng Anh Obama

Hai khía cạnh thu hút trong các phát biểu của Tổng thống Obama trước hội nghị toàn quốc Đảng dân chủ năm nay chính là sự thu hút về ngôn ngữ.

 

TIẾNG ANH OBAMA

 

TWO aspects of President Obama’s acceptance speech to the Democratic National Convention were of linguistic interest. The first was “signifying” — the use of indirect humor as critique. “My opponent and his running mate are ... new ... to foreign policy,” he said, adding the two pauses for great comedic effect.

The second, and more familiar, was the soaring crescendo, beginning with “in the words of Scripture, ours is a future filled with hope,” in which Mr. Obama demonstrated his strongest mode of linguistic performance.

“Artful,” the Republican strategist Steve Schmidt called it. “Literary,” said the liberal commentator Rachel Maddow.

 

Hai khía cạnh thu hút trong các phát biểu của Tổng thống Obama trước hội nghị toàn quốc Đảng dân chủ năm nay chính là sự thu hút về ngôn ngữ. Đầu tiên là cách sử dụng ngôn từ khôi hài một cách gián tiếp trong lời chỉ trích của ông. “Đối thủ của tôi và những người của ông ta trong cuộc chạy đua này…còn non…trong chính sách ngoại giao,”. Tổng thống nói và tạo những điểm dừng khôi hài rất tuyệt.

Điểm thứ hai khá quen thuộc là sự tạo kịch tính tăng dần, bắt đầu bằng “Theo lời kinh thánh, cuộc sống của chúng ta là một tương lai đầy hy vọng,” Ông đã thể hiện câu trên với trạng thái ngôn ngữ mạnh mẽ nhất.


“Đầy nghệ thuật” theo Nhà chiến lược đảng Cộng Hòa Steve Schmidt. “Đầy văn chương” theo Nhà phê bình tự do Rachel Maddow.

In 2008, Mr. Obama took the linguistic flexibility of his predecessors to new heights.

First was the rendering of “no” as “nah.” The vowel sound in “no” is like the one in “note,” while the vowel sound in “nah” is like the one in “not”.

Second was Mr. Obama’s use of “straight” in the sense of “O.K.,” “fine,” “all right.”

Third was Mr. Obama’s omission of the word “are.” The removal of forms of “to be” — what linguists call copula absence.

Obama: They’re tryna bamboozle you.
Audience response: Yes!
Obama: It’s the same old okey-doke.
Audience: That’s right!

Obama actually knows how to speak English properly and he gets his influence for his powerful speaking accents and crescendo.
 

Vào năm 2008, Ông Obama đã vượt qua những người tiền nhiệm trong việc đưa tính linh hoạt của ngôn ngữ lên tầm cao mới.

Thứ nhấr, ông truyền tải “no” như thể “nah”. Nguyên âm trong “no” nghe như trong “note,” trong khi nguyên âm trong “nah” thì lại giống như trong “not”

Thứ hai, Ông sử dụng từ “straight” theo cách của “O.K.,” “fine,” “all right.”

Thứ ba, các nhà ngôn ngữ học cho rằng việc ông bỏ sót từ “are” (một dạng của “to be”) là “sự đứt đoạn có chủ ý”

Obama: They’re tryna bamboozle you.
Audience response: Yes!
Obama: It’s the same old okey-doke.
Audience: That’s right!


Obama thực sự nói tiếng Anh rất chuẩn và ông tạo được sự ảnh hưởng bằng giọng nói mạnh mẽ và sức mạnh truyền cảm.
 

 Theo The New York Times

 

 

Dưới đây là đoạn video clip ngắn Obama tranh luận với Romney lần 2 vào ngày 22/10/2012.

 

Bạn chú ý cách nói của ông Obama khi nói, rất có ngữ điệu, phát âm của ông tròn chữ tuy nhiên thường giảm âm lượng ở cuối từ. Văn phạm chuẩn xác và ngôn phong rất Mỹ.

 

"The most important thing we can do is to make sure we control our energy..." (Âm lượng giảm ở cuối từ "energy" )