Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

Học thử & Demo

 

1.  Tiếng Anh online 

Bên dưới là phần học thử eClasses (eOfficeSkills) và đoạn demo ngắn của lớp học live classroom. Vui lòng nhấp chọn vào hình để học thử và xem demo. Bài học dành cho cấp độ Sơ trung cấp (TOEIC 300)

 

eClasses (eOfficeSkills)  Demo eConversations 

 

2.  Kỹ năng kinh doanh online

Bên dưới là bài học thử eClasses  "Time management for success". Vui lòng nhấp chọn vào hình để bắt đầu học. 

(Dành cho học viên có trình độ tiếng Anh từ TOEIC 500 trở lên)