Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

eAssessment (KT cấp độ tiếng Anh)

I.  Tổng quan:


eAssessment được thiết kế một cách sáng tạo và khoa học cho học viên ở các lĩnh vực khác nhau bao gồm:
 

 • Bài kiểm tra Tiếng anh tổng quát theo chuẩn TOEIC 
   
 • Bài kiểm tra Tiếng Anh dành cho ngành kỹ sư lĩnh vực sản xuất
   
 • Bài kiểm tra Tiếng anh dành cho ngành xây dựng
   

eAssessment được thiết kế dựa trên các bài test chuẩn quốc tế nhằm kiểm tra một cách đầy đủ nhất khả năng sữ dụng tiếng Anh của học ở tất cả các kỹ năng bao gồm:
 

1. Kỹ năng đọc viết: Khả năng hiểu chính xác nghĩa của từ và sử dụng văn phạm đúng trong các ngữ cảnh phù hợp.
 

3. Kỹ năng nghe và nói: Phân tích khả năng Nghe, phong cách Nói và khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn. Từ đó giúp bạn vượt qua các rào cản và phát huy khả năng nghe nói tiếng Anh một cách nhanh nhất.

2. Kỹ năng phát âm: Giúp bạn hiểu rõ những thiếu sót trong phát âm của bạn vốn là điều kiện tiên quyết để phát triển kỹ năng Nghe và Nói.

 

II.  Phương pháp:


Lựa chọn 1: 
 

 • Đối với kỹ năng Nghe, Đọc và Viết: Học viên tự làm bài kiểm tra online về khả năng hiểu văn phạm, nắm bắt từ vựng, nghe và đọc hiểu.
   
 • Đối với kỹ năng Nói và Phát âm: Giống như trong bài kiểm tra kỹ năng Nói TOEIC. Học viên sẽ nghe và trả lời theo một chủ đề thông qua hệ thống thu âm trong một thời gian nhất định. Sau đó giáo viên sẽ phân tích và đánh giá khả năng nói và phát âm của bạn đoạn thâu âm của bạn.
   
 • Báo cáo: IBI sẽ gởi bản báo cáo phân tích cụ thể tất cả các kỹ năng của học viên, đồng thời đưa ra nhận xét và định hướng phát triển tiếp theo của học viên. 

   

Lựa chọn 2: 
 

 • Đối với kỹ năng Nghe, Đọc và Viết: Học viên tự làm bài kiểm tra online về khả năng hiểu văn phạm, nắm bắt từ vựng, nghe và đọc hiểu.
   
 • Đối với kỹ năng Nói và Phát âm: Học viên sẽ kiểm tra trực tiếp với giáo viên IBI thông qua hệ thống live classroom - eConversations 
   
 • Báo cáo: IBI sẽ gởi bản báo cáo phân tích cụ thể tất cả các kỹ năng của học viên, đồng thời đưa ra nhận xét và định hướng phát triển tiếp theo của học viên.