Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

eBlended (Mô hình tích hợp)

Sự phối hợp hài hòa giữa chương trình tự học 24/7 eClasseshệ thống live classroom - eConversations giúp người học phát triển hài hòa các kỹ năng tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh mà không cần tham gia bất kỳ lớp học thực truyền thống nào.

Các đặc tính mô hình eBlended
 

  • Kết hợp hài hòa: Sự phối hợp hài hòa giữa chương trình tự học - eClasses và hệ thống live classroom - eConversations giúp người học phát triển hài hòa các kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng kinh doanh mà không cần tham gia bất kỳ lớp học thực truyền thống nào.
     
  • Tự động hóa: Hệ thống IBI được tự động hóa từ quy trình đăng ký, đóng học phí, tham gia lớp học và báo cáo giúp người học tự chủ với khóa học của mình, từ đó mang lại cảm giác thuận tiện và nhẹ nhàng cho người học.
     
  • Phối hợp: Sự phối hợp chặt chẻ giữa phương pháp sáng tạo, sự thấu hiểu người học cùng với việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp IBI trở thành hệ sinh thái học tập tiếng Anh và kỹ năng kinh doanh online hoàn chỉnh và bài bản, hoàn toàn thay thế lớp học thực.


Phương pháp đặc trưng của mô hình học tiếng Anh online tại IBI

Lịch trình học theo phương pháp trên như sau:

Các nghiên cứu cho thấy nếu người học được biết những gì học học trước, thì sự tiến bộ của họ sẽ tăng hơn 27%. Tại IBI, học viên học eClasses trước khi học eConversations nhằm sữ dụng và ứng dụng hiệu quả các kỹ năng đã học.

Phương pháp đặc trưng của mô hình học kỹ năng kinh doanh online tại IBI