Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

Tin tức & Sự kiện

SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH HỌC TIẾNG ANH ONLINE

SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH HỌC TIẾNG ANH ONLINE

Hiện nay trên thế giới có nhiều mô hình học tiếng Anh online khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học online ngày càng gia tăng của học viên.

VÌ SAO KỸ NĂNG PHÁT ÂM RẤT QUAN TRỌNG?

VÌ SAO KỸ NĂNG PHÁT ÂM RẤT QUAN TRỌNG?

Kỹ năng phát âm tiếng Anh rất quan trọng vì điều này quyết định bạn nghe tốt tiếng Anh hay không? Bạn không thể nghe tốt nếu bạn phát âm không chuẩn và ngược lại. Bên cạnh đó, phát âm chuẩn quyết định sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh của bạn.

TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI BẬN RỘN

TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI BẬN RỘN

IBI được tổ chức khoa học và thân thiện với người dùng giúp học viên học hiệu quả hơn mong đợi.

TIẾNG ANH ONLINE CHO DOANH NGHIỆP

TIẾNG ANH ONLINE CHO DOANH NGHIỆP

Tiếng Anh doanh nghiệp IBI là chương trình được thiết kế theo yêu cầu của từng doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào đạo của từng ngành nghề cụ thể.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TỐT TIẾNG ANH ONLINE?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TỐT TIẾNG ANH ONLINE?

eConversations được thiết kế như một trường học thực giúp học viên vào trường - đăng ký - kiểm tra đầu vào - chọn lớp và thời khóa biểu để học.

VÌ SAO IBI HIỆU QUẢ HƠN LỚP HỌC THỰC?

VÌ SAO IBI HIỆU QUẢ HƠN LỚP HỌC THỰC?

IBI là mô hình học tiếng Anh online tiên phong thay thế lớp học thực truyền thống tại khu vực Asia. IBI được xây dựng với mong muốn mang mô hình giáo dục tiên tiến, hiệu quả đồng thời tiết kiệm thời gian công sức và học phí cho người học.

CÓ HAY KHÔNG VIỆC MẤT CĂN BẢN TIẾNG ANH?

CÓ HAY KHÔNG VIỆC MẤT CĂN BẢN TIẾNG ANH?

Có rất nhiều học viên cho rằng mình mất căn bản tiếng Anh và cũng có rất nhiều bạn lo lắng không biết có thể học tiếng Anh tiếp được không khi đã mất căn bản.

TÁC ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH LỚP HỌC LIVE (1 GIÁO VIÊN 6 HỌC VIÊN) ĐỐI VỚI SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC VIÊN

TÁC ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH LỚP HỌC LIVE (1 GIÁO VIÊN 6 HỌC VIÊN) ĐỐI VỚI SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC VIÊN

Theo Alex Molnar – Đại học Wisconsin “Sẽ không còn tranh luận gì nữa về việc lớp học nhỏ giúp tăng cường sự phát triển học tập học viên, điều này đã quá rõ ràng!”