Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

CÁCH HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ TẠI IBI

Học từ vựng không đúng cách sẽ ảnh hưởng không tốt đến kỹ năng nghe và nói tiếng Anh của bạn. Xin đơn cử một ví dụ, bạn học từ vựng theo cách truyền thống là học một từ mới bằng cách viết từ đó nhiều lần...

Học từ vựng không đúng cách sẽ ảnh hưởng không tốt đến kỹ năng nghe và nói tiếng Anh của bạn. Thử lấy một ví dụ sau, bạn học từ vựng theo cách truyền thống là học một từ mới bằng cách viết từ đó nhiều lần như sau:


Bạn học từ “get”, trong từ điển sẽ ghi nghĩa của từ “get” là: được, có được, kiếm được, lấy được. Sau đó bạn học bằng cách viết nhiều lần: get: được, có được, kiếm được, lấy được. Bạn học tương tự như vậy với các từ khác.


Với cách học như vậy, khi bạn giao tiếp với người bản ngữ, họ nói: “I get disappointed”; “I got home at 8:00 last night”, “I got you”; “She got good grades”  bạn nghe sẽ không hiểu, vì lúc này sao “get” lại được sử dụng trong quá nhiều trường hợp như vậy??? Vậy nghĩa của "get" là gì???

Tương tự như vậy cho kỹ năng nói, bạn sẽ lúng túng không biết sử dụng từ “get” như thế nào khi nói cho hợp lý, nếu bạn nói theo như cách bạn đã học từ vựng “I...um...get...you” nghĩa là “Tôi có được bạn” thì lại hoàn toàn không đúng vì “I get you” lạ có nghĩa là “tôi hiểu ý bạn”. Khi nói chuyện với người bản ngữ, họ sẽ không hiểu và ngược lại, bạn cũng không hiểu họ nói gì!!!

 

Cứ như vậy, bạn sẽ mất tự tin trong giao tiếp, khả năng nghe nói của bạn cũng từ đó bị mất đi hoặc bạn giao tiếp không hiệu quả. Học từ vựng chỉ hiệu quả khi từ vựng đó được đặt trong một câu hoặc một đoạn văn.


Hiểu được quy luật đó, các bài học từ vựng I-VOCABULARY của chương trình tự học 24/7 eClasses được các chuyên gia thiết kế rất khoa học giúp bạn học, hiểu và sử dụng tốt các từ vựng đã học trong công việc và cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, với hơn 15 kỹ thuật làm bài hiện đại, học viên sẽ hứng thú học từ vựng và ghi nhớ từ vựng lâu hơn. 

 

Một số cách học từ vựng khác giúp bạn dễ nhớ từ vựng bạn:

 

  • Khi bạn học một từ, bạn hãy liên tưởng đến các từ liên quan đến từ vựng đó theo sơ đồ Mind map. Ví dụ bạn học từ “movies”, các từ liên quan đến movies là gì? “Movie star”, “Cinema”…
     
  • Bạn đặt câu cho từ vựng bạn học vì học từ vựng chỉ hiệu quả khi được nằm trong một ngữ cảnh cụ thể. Ví dụ bạn học từ “international” bạn có thể đặt câu “I’d like to work for an international company in the future.”
     
  • Thực tập, thực tập, thực tập (sử dụng trong ngữ cảnh giao tiếp) 

 

Nhóm nghiên cứu IBI