Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

ĐÂU LÀ RÀO CẢN NGĂN TRỞ KHẢ NĂNG NGHE NÓI TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI VIỆT?

Tra cứu tài liệu nước ngoài, tham gia các cuộc hội thảo quốc tế, các hội nghị chuyên đề, các khóa huấn luyện ở nước ngoài... Nếu bạn thạo tiếng Anh, cơ hội dành cho bạn sẽ cao hơn. (Bà Agnes Nieto, Giám đốc Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực của Prudential Finance).