Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

HỘI THẢO: CÂN BẰNG CUỘC SỐNG, TỐI ƯU HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC !

Phương pháp giúp bạn vượt qua những khó khăn và thử thách thường xuyên trong công việc và cuộc sống.

Là những người quản lý, chúng ta đều phải đối diện hàng ngày những vấn đề thiết yếu trong cuộc sống như công việc, gia đình, những mối quan hệ, những thách thức, … Chính vì vậy đôi khi chúng ta dường như quên mất bản thân, không còn nhớ được rằng cuộc sống cần phải có những lúc nghỉ ngơi, những lúc sống cho mình và gia đình mình.


Vậy nên, tạo được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một phần tất yếu trong rất nhiều những điều quan trọng khác trong cuộc sống của bạn. 


Buổi hội thảo chia sẽ phương pháp giúp bạn tìm ra hướng cho một cuộc sống cân bằng, từ đó tối ưu hóa hiệu quả công việc.

 

Hội thảo 

 Tối ưu hiệu quả công việc bằng cách cân bằng công việc & cuộc sống !

Work life balance to boost productivity and enhance happiness !

 

1.    Thực tế về sự Cân bằng công việc và cuộc sống tại Việt Nam.
       Facts about work-life balance in Vietnam.

2.    Hiểu đúng về sự Cân bằng cuộc sống và công việc.
       Understanding what is work-life balance. 

3.    Phương pháp giúp bạn vượt qua những khó khăn và thử thách thường xuyên trong công việc và cuộc sống.
       Methods will help you change your mind-set about overcoming challenges in your life.

4.    Áp dụng công nghệ như giải pháp hữu hiệu giúp giúp cân bằng công việc và cuộc sống.
       Balance your work life by using technology.

5.    Các chính sách nhân sự phù hợp.
       HR policies to boost work-life balance.

 

When (Khi nào): 


9:00-11:30am, Friday, August 25, 2017.
9:00-11:30, Thứ sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017.

 

Where (Ở đâu):


Ho Chi Minh City, the location will be announced shortly.
Tại Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo 2 tuần trước hội thảo.

 

Presenters (Người trình bày)

 

  • Silvia Buonpadre
  • Robin Nguyen
     

Subscription (Thời gian đăng ký)
 

  • 4/07/2017 - 18/08/2017
  • Tel: 0835073616
  • Email: info@ibi.com.vn

 

Đặc biệt: Tặng khóa eClasses II trị giá 1,300,000 VND cho những Anh / Chị đăng ký trước ngày 12/08/2017.