Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH HỌC TIẾNG ANH ONLINE

Hiện nay trên thế giới có nhiều mô hình học tiếng Anh online khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học online ngày càng gia tăng của học viên.

Hiện nay trên thế giới có nhiều mô hình học tiếng Anh online khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học online ngày càng gia tăng của học viên. Có mô hình chỉ mang tính chất bổ sung cho mô hình lớp học thực, có mô hình bổ sung phát triển kỹ năng nói tiếng Anh, cũng có mô hình đơn giản là trò chuyện tiếng Anh qua Skype…Tuy nhiên, các mô hình nói trên đã thực sự đáp ứng được nhu cầu của người học?

Sau đây, chúng tôi đưa ra so sánh tổng quát giữa các mô hình học tiếng Anh online phổ biến hiện nay trên thế giới:
 

Tiêu chí so sánh

 

Mô hình IBI

 

Chương trình tự học 24/7 Chương trình đàm thoại live

Chương trình đàm thoại

qua Skype

Cải thiện kỹ năng

 

Tất cả các kỹ năng

 

Kỹ năng Đọc hiểu và Nghe Kỹ năng Nói Kỹ năng Nói
Tính tương tác Tính tương tác cao, hầu hết các hoạt động học tập ở lớp học thực đều được áp dụng vào mô hình này. Tính tương tác không cao do đây chỉ là chương trình tự học. Luyện nói với giáo viên hướng dẫn và bạn học. Luyện nói 1:1 với giáo viên hướng dẫn.
Chất lượng giáo viên Đòi hỏi giáo viên giỏi và giàu kinh nghiệm. Một số mô hình tự học có sự hỗ trợ từ giáo viên. Sữ dụng người bản ngữ giúp học viên luyện nói, phần nhiều họ không phải giáo viên. Hầu hết sữ dụng người nước ngoài hoặc Phillipines, phần nhiều họ không phải giáo viên.
Mối quan hệ giữa giáo viên và học viên Do giáo viên theo học viên suốt khóa học như lớp học thực nên mối liên hệ giữa giáo viên và học viên rất tốt. N/A Mối liên hệ thấp do mỗi lần đàm thoại thường là một người hướng dẫn khác nhau. Mối liên hệ thấp do mỗi lần đàm thoại thường là một người hướng dẫn khác nhau.
Phương pháp giảng dạy Cần có phương pháp giảng dạy hiệu quả  Học viên thường không phát triển được nếu các bài học thiết kế thiếu phương pháp và  khoa học Chủ yếu là đàm thoại Chủ yếu là đàm thoại
Tài liệu giảng dạy (các lớp học live) Cần tài liệu hay phối hợp đồng bộ với phương pháp giảng dạy Tài liệu tự học tích hợp trên platform Thông thường người hướng dẫn chuẩn bị tài liệu Thông thường người hướng dẫn chuẩn bị tài liệu
Sĩ số lớp

 

6 học viên / lớp

 

N/A 4-8 học viên / lớp 1 giáo viên: 1 học viên
Tính linh hoạt

Trung bình do học viên phải theo lịch học cố định.

Cao Khá cao Cao
Công nghệ Công nghệ hiện đại phối hợp hài hòa với chuyên môn cao và quy trình tổ chức bài bản như trường học thực N/A Lớp học live được tích hợp + thời khóa biểu Dùng Skype
Học phí Trung bình Thấp Trung bình

 

Khá thấp

 

 

Hy vọng phân tích trên sẽ giúp người học chọn được mô hình phù hợp với mình để phát triển tốt khả năng tiếng Anh.